Zdeněk Ježek: Škola, ideje a hodnoty ve věku tl;dr

Na křest knihy a besedu s autorem vás srdečně zve nakladatelství Munipress.

Čemu věřit ve světě, který svým obyvatelům nabízí záplavu informací, názorů a postojů? Disponuje školní vzdělávání nástroji, které umožní se v této záplavě vyznat? Pomůže používání zdravého rozumu v boji proti dezinformacím?

Společnost 21. století se musí vyrovnat s mnoha nástrahami. Jednou z nich je přesycení informacemi, ve kterých se laik téměř nemá šanci vyznat – zároveň je však každý postaven nejen před možnost, ale spíše povinnost vybrat si názorové stanovisko. Ve veřejné diskusi proto často dochází ke zjednodušování, komplexní témata jsou redukována na jednoduché teze a důkladnou analýzu nahrazuje dovětek tl;dr. Too long; didn’t read – příliš dlouhé; nečetl*a jsem.

Nejnovější titul edice Mezi žánry se pohybuje v prostoru, který je vymezen čtyřmi perspektivami: vzděláváním, společností, ideologií a literaturou. V době, kdy se značná část života přesouvá do digitální sféry, dokáže totiž právě literární dílo rozvíjet cenné kognitivní dovednosti – soustředěnost a schopnost zpomalit. Svým komplexním charakterem je pak jakousi protiváhou tendencí ke zjednodušování problémů, polarizaci a hledání jednoduchých řešení.

Debata je určena širokému okruhu zájemců, kteří se zamýšlejí nad problematikou vzdělávání a nad perspektivami českého školství.

Mgr. Zdeněk Ježek, Ph.D. vystudoval humanitní studia a filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na vzdělávání a literární vědu, působí jako externí spolupracovník Centra informačních technologií FF MU, je držitelem grantu Vzdělávací nadace Jana Husa.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info